עמלות הבנקים 3

זוכרים את הדיון על עמלות הבנקים בסוף 2009 ותחילת 2010? נזכרתי בנושא לאחר שקבלתי השבוע שלושה מכתבים מהבנק שלי (בנק לאומי).

הראשון מספר לי על חיוב חודשי של 9.13 ש"ח בגין עמלות עו"ש:

עמלות הבנק

השני מודיע על זיכוי חד פעמי (כנראה) של 6 שקלים בגין ביצוע פעולות דרך האתר (לא שאני זוכר בכלל מתי הייתי פעם אחרונה בסניף):

חשבון דיגיטליוהשלישי מודיע על זיכוי רבעוני בסך 8.34 ש"ח בגין, תחזיקו טוב, ריבית על יתרת זכות בחשבון. כמובן שמסכום זה נוכה מס הכנסה כחוק בשעור 15% בסך 1.25 ש"ח. אין מה לעשות, עבור ריווחי הון צריך לשלם מס!

ריבית פלוס

ומה אני אומר – עזבו אותי באמא שלכם. תפסיקו כבר לגבות עמלות כאשר החשבון שלי נמצא בזכות.