קבלת נתונים משרות ה- whois של איגוד האינטרנט הישראלי

בזמן האחרון שמעתי וראיתי מספר התייחסויות לכך שישנם אנשים הטוענים שיש להם "גישה מיוחדת" לשרות ה- whois של איגוד האינטרנט הישראלי ולמרשם השמות הישראלי. אז רק בכדי לעשות סדר בפרטים – באופן כללי קיימות שלוש דרכים לתשאל את מרשם שמות המתחם הישראלי:

 1. שרות איתור הפרטים באתר האיגוד – חיפוש ידני המצריך הקלדת שם המתחם בטופס. זהו השרות הנגיש ביותר לציבור ועוברות דרכו אלפי שאילתות ביום.
 2. ממשק המיועד לרשמים המוסמכים על-ידי האיגוד בלבד. פרטים טכניים נמצאים כאן. ייתכן וחלק מהרשמים מאפשרים גישה ממוכנת למערכות שלהם אך הפניה למרשם הישראלי הוא תמיד דרכם ולא ישירות.
 3. שימוש בפרוטוקול whois אשר ההגדרות שלו מתועדות ב- RFC 3912 ואשר זמין ופתוח לכולם (כמובן שישנם מנגנונים למניעת שימוש לרעה – abuse). היופי של הפרוטוקול הוא בפשטות שלו ואכן ניתן לממש אותו במספר שורות קוד בודדות. הדוגמה הבאה ב- PHP (מתוך anyexample.com בשינויים קלים וחופשי לשימוש) מראה את הפונקציה הבסיסית לתשאול בסיס הנתונים:
<?php
function ae_whois($query, $server)
{

  define('AE_WHOIS_TIMEOUT', 15); // connection timeout
  global $ae_whois_errno, $ae_whois_errstr;

  // connecting
  $f = fsockopen($server, 43, $ae_whois_errno, $ae_whois_errstr, AE_WHOIS_TIMEOUT);
  if (!$f)
    return false; // connection failed

  // sending query
  fwrite($f, $query."\r\n");

  // receving response
  $response = '';
  while (!feof($f))
    $response .= fgets($f, 1024);

  // closing connection
  fclose($f);

  return $response;
}
?>

וכך נראת הקריאה לפונקציה לקבלת מידע אודות שם המתחם blogli.co.il משרת whois.isoc.org.il:

<?php
echo ae_whois('blogli.co.il', 'whois.isoc.org.il');
?>

לא טיפלתי בהצגת התוצאה אבל ניתן לראות מה מחזירה הפונקציה כאן וכן את הקובץ המלא של הקוד.

מזכיר את הגילוי הנאות בדבר חברותי  בהנהלת איגוד האינטרנט הישראלי.